Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 90,35 100,24 160,41 143,81 112,24
Cykl zobowiązań dni
Cykl konwersji gotówki dni 90,35 100,24 160,41 143,81 112,24

2021 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 90,35 – —
= 90,35


Analiza porównawcza

2021