Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 062 810 892 381 928 830 881 682 908 385
Property, plant and equipment w tys. USD 6 789 090 6 705 240 7 198 570 6 183 790 6 279 130
Rotacja aktywów trwałych 0,16 0,13 0,13 0,14 0,14

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 062 810K ÷ $6 789 090K
= 0,16


Analiza porównawcza

2021