Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 062 810 892 381 928 830 881 682 908 385
Aktywa razem w tys. USD 9 638 480 9 497 450 9 796 120 8 590 880 8 773 300
Rotacja aktywów razem 0,11 0,09 0,09 0,10 0,10

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 062 810K ÷ $9 638 480K
= 0,11


Analiza porównawcza

2021