OFG Bancorp (OFG)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 166 239 144 896 67 815 47 329 72 386
Kapitał własny w tys. USD 1 042 410 1 069 160 1 085 980 1 045 480 999 877
ROE 15,95% 13,55% 6,24% 4,53% 7,24%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $166 239K ÷ $1 042 410K
= 15,95%


Analiza porównawcza

2022