OFG Bancorp (OFG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 945 360 2 158 480 2 150 670 2 326 590 2 002 300 1 541 520 1 132 800 1 179 310
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 871 820 8 911 990 8 749 000 9 006 950 9 176 270 9 089 940 8 800 060 9 465 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,22 0,24 0,25 0,26 0,22 0,17 0,13 0,12

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 945 360K) ÷ $8 871 820K
= 0,22


Analiza porównawcza

2023/Q2