OFG Bancorp (OFG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 150 670 1 132 800 656 519 1 304 670 1 357 890
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 749 000 8 800 060 8 707 470 8 212 340 5 583 480
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,25 0,13 0,08 0,16 0,24

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 150 670K) ÷ $8 749 000K
= 0,25


Analiza porównawcza

2022