OFG Bancorp (OFG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 9 442 030 9 450 700 9 323 060 8 810 030 6 258 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 749 000 8 800 060 8 707 470 8 212 340 5 583 480
Wskaźnik płynności bieżącej 1,08 1,07 1,07 1,07 1,12

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $9 442 030K ÷ $8 749 000K
= 1,08


Analiza porównawcza

2022