OFG Bancorp (OFG)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 647 263 582 409 590 363 455 973 440 514
Property, plant and equipment w tys. USD 106 820 92 124 83 786 81 105 68 892
Rotacja aktywów trwałych 6,06 6,32 7,05 5,62 6,39

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $647 263K ÷ $106 820K
= 6,06


Analiza porównawcza

2022