OFG Bancorp (OFG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 647 263 582 409 590 363 455 973 440 514
Aktywa razem w tys. USD 9 818 780 9 899 720 9 826 010 9 297 660 6 583 350
Rotacja aktywów razem 0,07 0,06 0,06 0,05 0,07

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $647 263K ÷ $9 818 780K
= 0,07


Analiza porównawcza

2022