Realty Income Corp. (O)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 249 420 752 973 782 076 742 562 637 584
Aktywa razem w tys. USD 49 673 100 43 137 500 20 740 300 18 554 800 15 260 500
Operacyjny ROA 2,52% 1,75% 3,77% 4,00% 4,18%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 249 420K ÷ $49 673 100K
= 2,52%


Analiza porównawcza

2022