Realty Income Corp. (O)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 253 693 164 576 171 102 187 745 172 849 151 624 258 579 516 983
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 130 311 80 334 134 375 213 584 158 260 134 193 75 663 65 485
Należności w tys. USD 2 176 940 1 615 040 1 501 080 1 238 000 1 027 980 911 640 431 223 341 729
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 574 940 1 766 010 3 309 460 2 376 520 1 560 860 1 870 800 2 049 420 711 200
Wskaźnik płynności szybkiej 1,63 1,05 0,55 0,69 0,87 0,64 0,37 1,30

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($253 693K + $130 311K + $2 176 940K) ÷ $1 574 940K
= 1,63


Analiza porównawcza

2023/Q2