Realty Income Corp. (O)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 171 102 258 579 824 476 54 011 10 387
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 134 375 75 663 33 091 11 839 14 695
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 309 460 2 049 420 427 671 260 070 207 647
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,09 0,16 2,01 0,25 0,12

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($171 102K + $134 375K) ÷ $3 309 460K
= 0,09


Analiza porównawcza

2022