Realty Income Corp. (O)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 806 560 862 566 1 297 910 247 819 170 073
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 309 460 2 049 420 427 671 260 070 207 647
Wskaźnik płynności bieżącej 0,55 0,42 3,03 0,95 0,82

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 806 560K ÷ $3 309 460K
= 0,55


Analiza porównawcza

2022