Realty Income Corp. (O)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 343 680 2 080 460 1 651 620 1 491 590 1 327 840
Property, plant and equipment w tys. USD 37 752 400 31 959 100 17 466 200 16 400 000 13 826 900
Rotacja aktywów trwałych 0,09 0,07 0,09 0,09 0,10

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 343 680K ÷ $37 752 400K
= 0,09


Analiza porównawcza

2022