Realty Income Corp. (O)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 343 680 2 080 460 1 651 620 1 491 590 1 327 840
Aktywa razem w tys. USD 49 673 100 43 137 500 20 740 300 18 554 800 15 260 500
Rotacja aktywów razem 0,07 0,05 0,08 0,08 0,09

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 343 680K ÷ $49 673 100K
= 0,07


Analiza porównawcza

2022