New York Mortgage Trust Inc (NYMT)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -340 577 144 176 -329 696 144 835 79 186
Kapitał własny w tys. USD 1 767 220 2 341 030 2 301 200 2 205 730 1 179 390
ROE -19,27% 6,16% -14,33% 6,57% 6,71%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-340 577K ÷ $1 767 220K
= -19,27%


Analiza porównawcza

2022