New York Mortgage Trust Inc (NYMT)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -340 577 144 176 -329 696 144 835 79 186
Aktywa razem w tys. USD 6 240 740 5 641 700 4 655 590 23 483 400 14 737 600
ROA -5,46% 2,56% -7,08% 0,62% 0,54%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-340 577K ÷ $6 240 740K
= -5,46%


Analiza porównawcza

2022