New York Mortgage Trust Inc (NYMT)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD -219 594 19 193 -289 807 80 809 36 001
Aktywa razem w tys. USD 6 240 740 5 641 700 4 655 590 23 483 400 14 737 600
Operacyjny ROA -3,52% 0,34% -6,22% 0,34% 0,24%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-219 594K ÷ $6 240 740K
= -3,52%


Analiza porównawcza

2022