New York Mortgage Trust Inc (NYMT)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -340 577 144 176 -329 696 144 835 79 186
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 258 388 206 866 350 161 694 614 455 799
Marża zysku netto -131,81% 69,70% -94,16% 20,85% 17,37%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-340 577K ÷ $258 388K
= -131,81%


Analiza porównawcza

2022