New York Mortgage Trust Inc (NYMT)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD -340 107 190 934 -287 262 172 477 103 738
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 258 388 206 866 350 161 694 614 455 799
Marża zysku brutto -131,63% 92,30% -82,04% 24,83% 22,76%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-340 107K ÷ $258 388K
= -131,63%


Analiza porównawcza

2022