New York Mortgage Trust Inc (NYMT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 806 506 1 218 430 724 726 2 191 230 1 637 340
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 482 720 3 065 440 2 209 520 21 101 100 13 456 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,23 0,40 0,33 0,10 0,12

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $806 506K) ÷ $3 482 720K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022