New York Mortgage Trust Inc (NYMT)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 258 388 206 866 350 161 694 614 455 799
Należności w tys. USD 45 424 0 0 0 0
Rotacja należności 5,69

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $258 388K ÷ $45 424K
= 5,69


Analiza porównawcza

2022