New York Mortgage Trust Inc (NYMT)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 258 388 206 866 350 161 694 614 455 799
Working capital w tys. USD 1 226 540 2 138 210 2 021 150 1 987 000 987 600
Rotacja kapitału pracującego 0,21 0,10 0,17 0,35 0,46

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $258 388K ÷ $1 226 540K
= 0,21


Analiza porównawcza

2022