New York Mortgage Trust Inc (NYMT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 258 388 206 866 350 161 694 614 455 799
Aktywa razem w tys. USD 6 240 740 5 641 700 4 655 590 23 483 400 14 737 600
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,08 0,03 0,03

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $258 388K ÷ $6 240 740K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022