New York Community Bancorp Inc. (NYCB)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 13 017 000 7 714 000 7 840 250 5 885 890 5 644 850
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 80 053 000 51 621 000 48 520 400 46 214 700 44 972 300
Wskaźnik płynności szybkiej 0,16 0,15 0,16 0,13 0,13

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $13 017 000K + $0K) ÷ $80 053 000K
= 0,16


Analiza porównawcza

2022