New York Community Bancorp Inc. (NYCB)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 83 657 000 55 464 000 52 477 700 48 374 300 47 125 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 80 053 000 51 621 000 48 520 400 46 214 700 44 972 300
Wskaźnik płynności bieżącej 1,05 1,07 1,08 1,05 1,05

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $83 657 000K ÷ $80 053 000K
= 1,05


Analiza porównawcza

2022