New York Community Bancorp Inc. (NYCB)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 182 000 1 750 000 1 769 070 1 889 390 1 781 230
Property, plant and equipment w tys. USD 491 000 270 000 287 447 312 626 346 179
Rotacja aktywów trwałych 4,44 6,48 6,15 6,04 5,15

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 182 000K ÷ $491 000K
= 4,44


Analiza porównawcza

2022