NexPoint Residential Trust Inc (NXRT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 667 490 1 554 500 1 345 180 1 403 050 838 020
Kapitał własny w tys. USD 519 666 469 845 407 927 426 241 296 028
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 3,21 3,31 3,30 3,29 2,83

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $1 667 490K ÷ $519 666K
= 3,21


Analiza porównawcza

2022