NexPoint Residential Trust Inc (NXRT)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -9 260 23 037 44 018 99 140 -1 609
Kapitał własny w tys. USD 519 666 469 845 407 927 426 241 296 028
ROE -1,78% 4,90% 10,79% 23,26% -0,54%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-9 260K ÷ $519 666K
= -1,78%


Analiza porównawcza

2022