NexPoint Residential Trust Inc (NXRT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 49 450 24 457 25 671 19 864 16 036
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 227 2 405 6 712 27 199 18 039
Należności w tys. USD 4 844 9 045 6 285 3 340 2 932
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 32 983 73 011 33 405 24 595 20 972
Wskaźnik płynności szybkiej 1,90 0,49 1,16 2,05 1,76

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($49 450K + $8 227K + $4 844K) ÷ $32 983K
= 1,90


Analiza porównawcza

2021