NexPoint Residential Trust Inc (NXRT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 16 762 49 450 24 457 25 671 19 864
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 113 865 8 227 2 405 6 712 27 199
Należności w tys. USD 17 121 4 844 9 045 6 285 3 340
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 32 552 32 983 73 011 33 405 24 595
Wskaźnik płynności szybkiej 4,54 1,90 0,49 1,16 2,05

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($16 762K + $113 865K + $17 121K) ÷ $32 552K
= 4,54


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
NexPoint Residential Trust Inc
NXRT
4,54
Four Corners Property Trust Inc
FCPT
2,34
JBG SMITH Properties
JBGS
2,25
Xenia Hotels & Resorts Inc
XHR
2,93