NexPoint Residential Trust Inc (NXRT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 62 521 68 465 38 668 50 403 37 007
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 32 983 73 011 33 405 24 595 20 972
Wskaźnik płynności bieżącej 1,90 0,94 1,16 2,05 1,76

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $62 521K ÷ $32 983K
= 1,90


Analiza porównawcza

2021