NexPoint Residential Trust Inc (NXRT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 219 240 204 800 181 066 146 597 144 235
Property, plant and equipment w tys. USD 1 961 700 1 760 750 1 735 480 1 070 210 958 195
Rotacja aktywów trwałych 0,11 0,12 0,10 0,14 0,15

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $219 240K ÷ $1 961 700K
= 0,11


Analiza porównawcza

2021