Nuvasive Inc (NUVA)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 83 440 56 690 50 192 121 055 102 354
Aktywa razem w tys. USD 2 224 500 2 154 080 2 693 080 1 885 290 1 707 860
Operacyjny ROA 3,75% 2,63% 1,86% 6,42% 5,99%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $83 440K ÷ $2 224 500K
= 3,75%


Analiza porównawcza

2022