Nuvasive Inc (NUVA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 248 663 246 091 1 030 010 213 034 117 840
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 28 575 26 090 24 476 27 351 30 638
Należności w tys. USD 249 373 214 398 207 071 211 532 196 487
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 716 048 200 891 836 362 206 917 179 460
Wskaźnik płynności szybkiej 0,74 2,42 1,51 2,18 1,92

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($248 663K + $28 575K + $249 373K) ÷ $716 048K
= 0,74


Analiza porównawcza

2022