Nuvasive Inc (NUVA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 248 663 237 500 225 985 205 312 246 091 234 578 204 138 233 857
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 28 575 29 154 32 044 31 074 26 090 25 003 24 961 26 928
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 716 048 697 405 701 358 248 729 200 891 195 362 193 732 224 876
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,39 0,38 0,37 0,95 1,35 1,33 1,18 1,16

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($248 663K + $28 575K) ÷ $716 048K
= 0,39


Analiza porównawcza

2022/Q4