Nuvasive Inc (NUVA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 1 201 940 1 198 568 1 174 124 1 158 501 1 138 990 1 128 720 1 153 166 1 061 950
Aktywa razem w tys. USD 2 224 500 2 174 940 2 174 190 2 160 500 2 154 080 2 134 030 2 146 470 2 164 780
Rotacja aktywów razem 0,54 0,55 0,54 0,54 0,53 0,53 0,54 0,49

2022/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $1 201 940K ÷ $2 224 500K
= 0,54


Analiza porównawcza

2022/Q4