Netgear Inc (NTGR)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -68 987 49 387 58 293 25 791 -9 162
Aktywa razem w tys. USD 1 019 780 1 078 530 1 106 040 955 813 1 043 380
ROA -6,76% 4,58% 5,27% 2,70% -0,88%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-68 987K ÷ $1 019 780K
= -6,76%


Analiza porównawcza

2022