Netgear Inc (NTGR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD -38 482 66 597 74 362 26 188 41 856
Aktywa razem w tys. USD 1 019 780 1 078 530 1 106 040 955 813 1 043 380
Operacyjny ROA -3,77% 6,17% 6,72% 2,74% 4,01%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-38 482K ÷ $1 019 780K
= -3,77%


Analiza porównawcza

2022