Netgear Inc (NTGR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 227 425 271 516 353 318 195 707 274 364
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 29 767 34 752 30 696 35 745 35 997
Należności w tys. USD 277 485 261 158 337 052 277 168 303 667
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 345 971 341 045 365 073 298 391 383 992
Wskaźnik płynności szybkiej 1,55 1,66 1,98 1,70 1,60

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($227 425K + $29 767K + $277 485K) ÷ $345 971K
= 1,55


Analiza porównawcza

2022