Netgear Inc (NTGR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 227 425 271 516 353 318 195 707 274 364
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 29 767 34 752 30 696 35 745 35 997
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 345 971 341 045 365 073 298 391 383 992
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,74 0,90 1,05 0,78 0,81

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($227 425K + $29 767K) ÷ $345 971K
= 0,74


Analiza porównawcza

2022