Netgear Inc (NTGR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 834 291 883 093 893 178 744 109 857 899
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 345 971 341 045 365 073 298 391 383 992
Wskaźnik płynności bieżącej 2,41 2,59 2,45 2,49 2,23

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $834 291K ÷ $345 971K
= 2,41


Analiza porównawcza

2022