Netgear Inc (NTGR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 681 923 802 236 883 050 704 535 717 118
Zobowiązania handlowe w tys. USD 85 550 73 729 90 902 80 531 139 748
Rotacja zobowiązań 7,97 10,88 9,71 8,75 5,13

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $681 923K ÷ $85 550K
= 7,97


Analiza porównawcza

2022