Netgear Inc (NTGR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 681 923 802 236 883 050 704 535 717 118
Zapasy w tys. USD 299 614 315 667 172 112 235 489 243 871
Rotacja zapasów 2,28 2,54 5,13 2,99 2,94

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $681 923K ÷ $299 614K
= 2,28


Analiza porównawcza

2022