Netgear Inc (NTGR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 932 472 1 168 070 1 255 200 998 763 1 058 820
Property, plant and equipment w tys. USD 9 225 13 335 16 080 17 683 20 177
Rotacja aktywów trwałych 101,08 87,59 78,06 56,48 52,48

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $932 472K ÷ $9 225K
= 101,08


Analiza porównawcza

2022