Netgear Inc (NTGR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 932 472 1 168 070 1 255 200 998 763 1 058 820
Aktywa razem w tys. USD 1 019 780 1 078 530 1 106 040 955 813 1 043 380
Rotacja aktywów razem 0,91 1,08 1,13 1,04 1,01

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $932 472K ÷ $1 019 780K
= 0,91


Analiza porównawcza

2022