National Retail Properties Inc (NNN)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 527 056 210 859 257 582 257 572 216 662
Kapitał własny w tys. USD 7 803 320 4 319 300 4 331 680 4 154 250 3 840 590
ROE 6,75% 4,88% 5,95% 6,20% 5,64%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $527 056K ÷ $7 803 320K
= 6,75%


Analiza porównawcza

2021