National Retail Properties Inc (NNN)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 620 170 268 028 296 025 273 069 245 194
Aktywa razem w tys. USD 15 502 100 7 637 840 7 434 870 7 103 440 6 560 530
Operacyjny ROA 4,00% 3,51% 3,98% 3,84% 3,74%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $620 170K ÷ $15 502 100K
= 4,00%


Analiza porównawcza

2021