National Retail Properties Inc (NNN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 63 884 53 958 28 897 25 387 25 916
Należności w tys. USD 6 308 4 338 2 874 3 797 4 317
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 540 780 3 240 320 3 006 610 2 870 910 2 600 520
Wskaźnik płynności szybkiej 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $63 884K + $6 308K) ÷ $7 540 780K
= 0,01


Analiza porównawcza

2021