National Retail Properties Inc (NNN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 28 231 29 065 30 727 63 884 0 0 0 53 958
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 853 880 3 811 320 3 805 320 7 540 780 3 798 440 3 332 080 3 354 190 3 240 320
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $28 231K) ÷ $3 853 880K
= 0,01


Analiza porównawcza

2022/Q3