National Retail Properties Inc (NNN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 27 795 63 884 53 958 28 897 25 387
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 939 880 7 540 780 3 240 320 3 006 610 2 870 910
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $27 795K) ÷ $3 939 880K
= 0,01


Analiza porównawcza

2022